Projekty

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową głównej przepompowni ścieków i rurociągiem tłoczonym w Margoninie – realizacja zadania 2021/2022
Operacja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zakupiono i zamontowano:

  • dmuchawy (3 szt. po 18 kW każda)
  • pompy do recyrkulacji zewnętrznej/wewnętrznej
  • 4 mieszadła
  • prasę do odwadniania osadu nadmiernego wraz z osprzętem oraz montaż
  • sitopiaskownik do mechanicznego oczyszczania ścieków z towarzyszącą armaturą, którego zadaniem jest podczyszczanie wszystkich napływających ścieków z zanieczyszczeń stałych
  • instalacje odwadniania osadów (prasy filtrujące, pompy dozujące, pompę osadu