E-faktura

Istnieje możliwość wystawienia i przesyłania faktur za usługi odprowadzania ścieków i dostawę wody przez Zakład Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o. o. drogą elektroniczną (e-faktury).

Korzystanie z e-faktury jest dobrowolne i bezpłatne.

Wystarczy dostarczyć do siedziby Spółki poprawnie wypełniony i podpisany formularz „Zgoda na przesyłanie e-faktur”.

Formularz „Zgoda na przesyłanie e-faktur” dostępny jest:

  • do pobrania (link poniżej)
  • w biurze ZUK


Korzyści płynące dla Państwa z elektronicznej faktury to:

  • terminowe otrzymywanie faktur (w dniu jej wystawienia),
  • eliminacja ryzyka niedostarczenia faktury na czas, jej zagubienia lub zniszczenia,
  • możliwość pobrania faktury w dowolnym miejscu i czasie,
  • ograniczając liczbę papierowych dokumentów, dbamy o środowisko naturalne zmniejszając zużycie surowców naturalnych (drewno, woda) oraz energii potrzebnej do ich produkcji

O wypełnienie i dostarczenie do siedziby Spółki formularza „Zgoda na przesyłanie e-faktur” prosimy także osoby, które obecnie korzystają już z usługi dostarczania faktur drogą elektroniczną.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z USŁUGI e-FAKTURA